Pentti Ahopelto

Kristdemokraterna i Finland
Alavo
Kandidatnummer:
Nr 2
Väljs

Alavo: röster räknade: 100 %

20.3.2023 13:40

Röster sammanlagt
81
förhandsröster
50
på valdagen
31
Andel av kommunens röster
1,7 %
förhandsröster
1,5 %
på valdagen
2 %
Kommun
Alavo
Ålder
53
Yrke
liikenneyrittäjä
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
Sari Essayah
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Pidetään perheistä huolta koko Alavudella vauvasta - eläkeläisiin. Terveydenhuolto, koulut, rakentaminen, palvelut
2
Kehitetään ja tuetaan koko Alavuden aluetta. Vetovoimaa yrityksille, kaavoitus ja riittävä laadukas tontti tarjonta
3
Pidetään tiet ja pyörätiet kunnossa ja tarvittaessa suunnitellaan uutta.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%