Jens Bjurbäck

Svenska folkpartiet i Finland
Korsnäs
Kandidatnummer:
Nr 9
Väljs

Korsnäs: röster räknade: 100 %

16.10.2021 21:21

Röster sammanlagt
87
förhandsröster
1
på valdagen
86
Andel av kommunens röster
7,1 %
förhandsröster
0,6 %
på valdagen
8 %
Kommun
Korsnäs
Ålder
42
Yrke
jordbrukare, företagare
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
Ingen
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Arbeta för ökad inflyttning till Kommunen
2
Försöka få fler företag till kommunen
3
Bibehålla nuvarande servicenivå

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%