Mikko Ollikainen

Svenska folkpartiet i Finland
Malax
Kandidatnummer:
Nr 23
Väljs

Malax: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:25

Röster sammanlagt
336
förhandsröster
131
på valdagen
205
Andel av kommunens röster
11,4 %
förhandsröster
14,1 %
på valdagen
10,1 %
Kommun
Malax
Ålder
43
Yrke
riksdagsledamot, kansanedustaja
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Ingen specifik person.
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Att inte ge specifika vallöften. Politik är ett lagspel men lovar ändå att arbeta helhjärtat för Malaxbornas bästa sett ur ett helhetsperspektiv utgående från det mandat som ges mig och genom att använda mina konktakter regionalt och nationellt.
2
Lovar arbeta för barn och ungas bästa i kommunen. Hit hör såväl kvalitativ och jämlik skola och småbarnspedagogik men även till exempel mångsidiga fritidsmöjligheter.
3
Lovar arbeta för kommunens livskraft. Till det här hör många delar, ofta också regionala samarbeten inom olika sektorer t.ex näringsliv och infra. Livskraftsfrågor är en av framtida kommunens kärnuppgifter.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%