Jonas Rönnqvist

Svenska folkpartiet i Finland
Malax
Kandidatnummer:
Nr 26
Väljs

Malax: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:25

Röster sammanlagt
52
förhandsröster
15
på valdagen
37
Andel av kommunens röster
1,8 %
förhandsröster
1,6 %
på valdagen
1,8 %
Kommun
Malax
Ålder
45
Yrke
verksamhetsledare
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Arbeta för ungas välmående. Skola, vård och omsorg ska fungera. Stödfunktioner som kuratorer ska finnas tillgängliga, likaså ett tillräckligt, och brett, utbud av fritids och kulturtjänster. Likaså ska unga höras och delta aktivt i beslutsprocesser.
2
Företagande och sysselsättning. Kommunen ska ha en aktiv roll i att utveckla och främja företagsamhet. Önskelistorna på kommunens åtaganden är lång, de kan bara uppfyllas om intäkterna är tillräckligt stora, företagen behövs för att generera medel.
3
Fritiden är viktig för välmåendet och ska vara en naturlig del av vardagen. Genom kulturen utvecklas vi och får förståelse för omvärlden. Kommunen ska möjliggöra kultur och fritidsverksamhet, genom egen verksamhet men även genom att stöda föreningar.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%