Leif Tast

Kristdemokraterna i Finland
Malax
Kandidatnummer:
Nr 70
Väljs

Malax: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:25

Röster sammanlagt
46
förhandsröster
12
på valdagen
34
Andel av kommunens röster
1,6 %
förhandsröster
1,3 %
på valdagen
1,7 %
Kommun
Malax
Ålder
54
Yrke
ped.mag., speciallärare
Utbildningsnivå
Politisk förebild
Valbudget

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%