Anna-Maja Henriksson

Svenska folkpartiet i Finland
Jakobstad
Kandidatnummer:
Nr 105
Väljs

Jakobstad: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:25

Röster sammanlagt
1293
förhandsröster
686
på valdagen
607
Andel av kommunens röster
14,7 %
förhandsröster
16,6 %
på valdagen
13 %
Kommun
Jakobstad
Ålder
57
Yrke
justitieminister, riksdagsledamot, oikeusministeri, kansanedustaja
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Elisabeth Rehn
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Mitt hjärta klappar för Jakobstad. Därför ställer jag upp i mitt 7:e kommunalval. Jag vill se Jakobstad växa. Jakobstad ska vara den trivsamma, dynamiska, vackra staden som utvecklas och lockar mänskor från när och fjärran. Skatten ska vara rimlig.
2
Vi ska fortsätta satsa på skolan. Den är vår kronjuvel. Bl.a nya språkbadsskolan är ett resultat av aktiv medveten politik. Också de andra skolorna i staden ska få blomma. God dagvård och satsning på fritidsaktiviteter för barn och unga är viktigt.
3
Välmående kommuninvånare. Goda motionsmöjligheter och rikt kulturutbud bidrar till välmående. Ju bättre befolkningen mår, dess högre sysselsättningsgrad, dess starkare kommunal ekonomi, dess bättre välfärd. Vi ska ha en god vård och äldreomsorg.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%