Henrik Lillqvist

Svenska folkpartiet i Finland
Jakobstad
Kandidatnummer:
Nr 112
Väljs

Jakobstad: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:25

Röster sammanlagt
69
förhandsröster
22
på valdagen
47
Andel av kommunens röster
0,8 %
förhandsröster
0,5 %
på valdagen
1 %
Kommun
Jakobstad
Ålder
54
Yrke
företagare
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Anna-Maja Henriksson
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Ett välfungerande näringsliv är avgörande för att samhällets övriga funktioner skall kunna fungera. Vi måste jobba för att nejdens företag skall få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och kunna anställa personal.
2
Jag vill föra en aktiv bostadspolitik som lockar invånare till vår region, samtidigt som vi måste hålla stadens ekonomi och förvaltning effektiv. Detta är en av grunderna för ett välmående samhälle.
3
Vi måste se till att sektorerna som fostrar, utbildar och vårdar invånarna, får resurser för att klara av sina uppdrag. Vi skall stödja verksamheter som uppmuntrar till utövande av motion, idrott, musik, kultur och övriga sociala gemenskaper.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%