Kurt Hellstrand

Kristdemokraterna i Finland
Jakobstad
Kandidatnummer:
Nr 28
Väljs

Jakobstad: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:25

Röster sammanlagt
90
förhandsröster
38
på valdagen
52
Andel av kommunens röster
1 %
förhandsröster
0,9 %
på valdagen
1,1 %
Kommun
Jakobstad
Ålder
67
Yrke
teol.mag, präst
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Sari Essayah
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Fortsätta att arbeta för alla invånares bästa och skapa en välkomnande stad med en välmående befolkning, där det är tryggt att växa upp, åldras och vara verksam
2
I samarbete med andra beslutsfattare och tjänstemän arbeta för att få stadens ekonomi i balans. En god ekonomi tryggar en god service.
3
Satsa på närservice och fungerande primärvård

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%