Nina Brännkärr-Friberg

Svenska folkpartiet i Finland
Jakobstad
Kandidatnummer:
Nr 97
Väljs

Jakobstad: röster räknade: 100 %

2.12.2022 00:12

Röster sammanlagt
363
förhandsröster
133
på valdagen
230
Andel av kommunens röster
4,1 %
förhandsröster
3,2 %
på valdagen
4,9 %
Kommun
Jakobstad
Ålder
45
Yrke
Masters in Engineering, grundare Project liv r.f.
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Anna-Maja Henriksson
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Kommuninvånarnas välmående viktigt. Med erfarenhet av långtidssjukdom hos flera generationer i familjen, vet jag betydelsen av lättillgänglig vård, vill arbeta för den och en positiv tillvaro i livets alla skeden. Ditt modersmål är ditt känslospråk.
2
Förebyggande arbete hos ungdomar anser jag vi borde satsa på, bl.a. gällande psykisk ohälsa och drogrelaterade problem. Desto tidigare vi nappar upp problemen desto mera inbesparingar.
3
För att attrahera flera invånare behövs en stad som innefattar bra skolor på alla stadier, attraktiva arbetsplatser, ett levande, trendigt centrum och god service. Nytänk och goda förutsättningar för företagsetablering skall stödas.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%