Antti Knuuttila

Vänsterförbundet
Seinäjoki
Kandidatnummer:
Nr 182
Väljs

Seinäjoki: röster räknade: 100 %

3.2.2023 12:41

Röster sammanlagt
331
förhandsröster
217
på valdagen
114
Andel av kommunens röster
1,2 %
förhandsröster
1,2 %
på valdagen
1,3 %
Kommun
Seinäjoki
Ålder
42
Yrke
projektinhoitaja
Utbildningsnivå
student
Politisk förebild
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Politiikassa toimin tasa-arvon puolesta eriarvoisuutta vastaan. Hyvän elämän eläminen pitää olla mahdollista kaikille sukupuolesta, tuloista, taustasta, vammasta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta huolimatta.
2
Kunnioitan demokraattista päätöksenteko järjestelmää. Teen rakentavaa yhteistyötä kaikkien päätöksen tekoon ja valmisteluun osallistuvien kanssa. Yhteistyöllä saa enemmän aikaan, kuin vastakkainasettelulla.
3
Kaikissa päätöksissä arvioin kaupungin kokonaisetua. Pyrin tekemään päätösten vaikutusten arviointia parhaan kykyni mukaan.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%