Mervi Mäenpää

Centern i Finland
Seinäjoki
Kandidatnummer:
Nr 72
Väljs

Seinäjoki: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:25

Röster sammanlagt
259
förhandsröster
178
på valdagen
81
Andel av kommunens röster
0,9 %
förhandsröster
1 %
på valdagen
0,9 %
Kommun
Seinäjoki
Ålder
47
Yrke
maatalousyrittäjä
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Anneli Jäätteenmäki
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Sivistyskuntaa johdetaan tiedolla.
2
Turvallisuus on kuntalaisen perusoikeus jonka pitää toteutua kaikissa toimissa ja toimialojen palvelutuotannossa.
3
Infrat kuntoon.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%