Elin Möller

Svenska folkpartiet i Finland
Nykarleby
Kandidatnummer:
Nr 31
Väljs

Nykarleby: röster räknade: 100 %

16.10.2021 21:11

Röster sammanlagt
97
förhandsröster
10
på valdagen
87
Andel av kommunens röster
2,6 %
förhandsröster
0,9 %
på valdagen
3,3 %
Kommun
Nykarleby
Ålder
26
Yrke
försäljare
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Att ta jämställdhet och jämlikhet i beaktande i alla frågor.
2
Att jobba för invånarnas välmående och för att förebygga psykisk ohälsa i alla åldrar.
3
Att jobba för livskrafriga byar och en levande landsbygd.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%