Anne Salovaara-Kero

Svenska folkpartiet i Finland
Vasa
Kandidatnummer:
Nr 107
Väljs

Vasa: röster räknade: 100 %

30.3.2023 04:42

Röster sammanlagt
333
förhandsröster
179
på valdagen
154
Andel av kommunens röster
1,1 %
förhandsröster
1 %
på valdagen
1,2 %
Kommun
Vasa
Ålder
47
Yrke
direktör
Utbildningsnivå
någon annan
Politisk förebild
Elly Siegfrieds
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Jobba för förebyggande frågor
2
Skola och dagvård samt utbildning
3
Näringslivet

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%