Monica Siren-Aura

Svenska folkpartiet i Finland
Vasa
Kandidatnummer:
Nr 111
Väljs

Vasa: röster räknade: 100 %

30.3.2023 06:00

Röster sammanlagt
215
förhandsröster
132
på valdagen
83
Andel av kommunens röster
0,7 %
förhandsröster
0,8 %
på valdagen
0,6 %
Kommun
Vasa
Ålder
65
Yrke
adm. förest.
Utbildningsnivå
Politisk förebild
Valbudget

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%