Sari Somppi

Svenska folkpartiet i Finland
Vasa
Kandidatnummer:
Nr 115
Väljs

Vasa: röster räknade: 100 %

30.3.2023 06:03

Röster sammanlagt
629
förhandsröster
322
på valdagen
307
Andel av kommunens röster
2,1 %
förhandsröster
1,9 %
på valdagen
2,4 %
Kommun
Vasa
Ålder
39
Yrke
regiondirektör, kriminolog
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Vi behöver invetsera i menatlvårdsjänster för undomar. Den psykiska ohälsan har konsekvenser för vårt samhälle men viktigast av allt har den konsekvenser för individen. Därför behöver vi nu investera i mentalvården.
2
Jag vill utveckla staden i en mer jämställd riktning. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Vi behöver lyfta fram diversitet i beslutsfattandet.
3
Vi har en befolkningsutveckling där befolkningen blir allt äldre, vilket betyder att efterfrågan på tjänster för de äldre blir större. Vi behöver investera i en god åldringsvård.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%