Eva-Maria Strömsholm

Svenska folkpartiet i Finland
Vasa
Kandidatnummer:
Nr 120
Väljs

Vasa: röster räknade: 100 %

30.3.2023 05:52

Röster sammanlagt
141
förhandsröster
92
på valdagen
49
Andel av kommunens röster
0,5 %
förhandsröster
0,5 %
på valdagen
0,4 %
Kommun
Vasa
Ålder
40
Yrke
sjukskötare, klasslärare
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Det finns behov av att investera mer i småbarnspedagogiken samt skolorna och undervisningen i kommunerna. Detta innebär bla. fler kuratorer och assistenter i daghem och skola. Viktigt även att locka studerande till småbarnspedagogiken.
2
Välmående invånare vilket betyder att kommunen bör satsa på förebyggande arbete. Detta innebär bla. fler psykologer och annan utbildad personal som kan ge diskussionshjälp till människor som behöver stöd för att orka i arbetslivet eller med studier.
3
För personer med en minnessjukdom bör kommunen fortsätta och utveckla stödtjänster så som dagverksamhet. Detta för att stimulera personer med minnessjukdom och ge dem möjlighet till social samverkan. Viktigt också för närstående att få en andningspau

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%