Frans Villanen

Svenska folkpartiet i Finland
Vasa
Kandidatnummer:
Nr 123
Väljs

Vasa: röster räknade: 100 %

21.3.2023 11:30

Röster sammanlagt
294
förhandsröster
189
på valdagen
105
Andel av kommunens röster
1 %
förhandsröster
1,1 %
på valdagen
0,8 %
Kommun
Vasa
Ålder
25
Yrke
studerande
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
null
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Idrott & hälsa: En stad med många aktiviteter stärker invånarnas välmående.
2
Utbildning: Då högskolor och näringsliv samarbetar skapas en naturlig väg från utbildningen till arbetslivet.
3
Jämlikhet: En ojämlik stad är en stad som stannat i utvecklingen.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%