Heimo Hokkanen

Kristdemokraterna i Finland
Vasa
Kandidatnummer:
Nr 366
Väljs

Vasa: röster räknade: 100 %

21.3.2023 11:06

Röster sammanlagt
229
förhandsröster
154
på valdagen
75
Andel av kommunens röster
0,8 %
förhandsröster
0,9 %
på valdagen
0,6 %
Kommun
Vasa
Ålder
71
Yrke
faktori
Utbildningsnivå
Politisk förebild
Valbudget

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%