Anna-Lena Ahlnäs

Svenska folkpartiet i Finland
Vasa
Kandidatnummer:
Nr 52
Väljs

Vasa: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:25

Röster sammanlagt
86
förhandsröster
45
på valdagen
41
Andel av kommunens röster
0,3 %
förhandsröster
0,3 %
på valdagen
0,3 %
Kommun
Vasa
Ålder
52
Yrke
klinisk avancerad sjukskötare, AKS
Utbildningsnivå
någon annan
Politisk förebild
Jag har ingen speciell /Ei minulla ole yhtäkään,
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Sträva innovativt framåt och uppåt
2
Innovatiivisuus, eteenpäin ja ylöspäin

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%