Hans Frantz

Svenska folkpartiet i Finland
Vasa
Kandidatnummer:
Nr 72
Väljs

Vasa: röster räknade: 100 %

21.3.2023 10:51

Röster sammanlagt
137
förhandsröster
88
på valdagen
49
Andel av kommunens röster
0,5 %
förhandsröster
0,5 %
på valdagen
0,4 %
Kommun
Vasa
Ålder
73
Yrke
pol.lic.
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
1. En på realism baserad lokalpolitikb
2
2. En utveckling som inte enbart tar sikte på tekniska innovationer utan som även utvecklar det människonära, dvs. social- och hälsovård, utbildning och kultur
3
3. Satsningar som främjar sysselsättningen"

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%