Ulla Granfors

Svenska folkpartiet i Finland
Vasa
Kandidatnummer:
Nr 73
Väljs

Vasa: röster räknade: 100 %

30.3.2023 05:16

Röster sammanlagt
201
förhandsröster
145
på valdagen
56
Andel av kommunens röster
0,7 %
förhandsröster
0,8 %
på valdagen
0,4 %
Kommun
Vasa
Ålder
69
Yrke
rektor emerita, FM
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Min far
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Jag vill rikta min omsorg till satsningar som skapar välmående i alla åldrar, i lärstigen från småbarnsfostran till tredje stadiet och inom äldreomsorgen
2
Jag vill se olika gemenskapsarenor växa inom kultur, idrott och fritidsaktiviteter, satsning på kultur och idrott genererar välmående.
3
Jag vill att alla service fortsättningsvis är tillgänglig och nära dig i en jämställd, inkluderande, trivsam och trygg stad där vi fortsätter värna om miljön i en språkrik generationsgemenskap.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%