Kjell Heir

Svenska folkpartiet i Finland
Vörå
Kandidatnummer:
Nr 17
Väljs

Vörå: röster räknade: 100 %

5.12.2022 01:38

Röster sammanlagt
132
förhandsröster
73
på valdagen
59
Andel av kommunens röster
3,9 %
förhandsröster
4,7 %
på valdagen
3,2 %
Kommun
Vörå
Ålder
62
Yrke
förvaltnings- och personaldirektör
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Det är en väldigt svår fråga att svara på beroende om man ser det nationellt eller globalt. En finländsk politiker som gjort intryck på mig är Elisabeth Rehn både som minister och presidentkandidat. Ole Norrback likaså.
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Jag vill jobba för hög kvalitativ dagvårdoch utbildning i alla delar av kommunen.Det gäller både fastigheter och pedagogik. Även minoritetens behov ska tryggas och möjligheter till utbyte mellan språkgrupperna i undervisning bör möjliggöras.
2
Näringslivet och arbetsplatserna ska tryggas och utvecklas. Det innebär bl.a att kommunen måste se till att det finns bra infrastruktur. Kommunen ska skaffa råmark, planlägga och utveckla industriområden.
3
Deltagande och påverkan ska förbättras. Den "nya kommunen" ska efter social-och hälsovårdsreformen ska mera inrikta sig på delaktighet och välmående.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%