Jens Antus

Svenska folkpartiet i Finland
Vörå
Kandidatnummer:
Nr 2
Väljs

Vörå: röster räknade: 100 %

5.12.2022 01:29

Röster sammanlagt
55
förhandsröster
29
på valdagen
26
Andel av kommunens röster
1,6 %
förhandsröster
1,9 %
på valdagen
1,4 %
Kommun
Vörå
Ålder
29
Yrke
teknisk försäljare
Utbildningsnivå
student
Politisk förebild
Nils Torvalds
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Världsklass på vägen till vuxenlivet - från dagvård till andra stadiet
2
En fortsatt satsning på idrotten så att kommunen är attraktiv
3
Kommunen skall vara en attraktiv plats att flytta till. Pendlingsstöd och billiga tomter är två bra sätt.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%