Leif Sippus

Svenska folkpartiet i Finland
Vörå
Kandidatnummer:
Nr 31
Väljs

Vörå: röster räknade: 100 %

5.12.2022 01:38

Röster sammanlagt
62
förhandsröster
26
på valdagen
36
Andel av kommunens röster
1,8 %
förhandsröster
1,7 %
på valdagen
2 %
Kommun
Vörå
Ålder
65
Yrke
företagare
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
Många har mycket gott, somliga bara något.
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Prioritering nummer ett; kommunen och dess invånare. Vi ska vara realistiska, lovar inte mer än man kan hålla.
2
Vi ska hålla koll på kommunen ekonomi. Vårt arv till kommande generationer ska vara nåt annat än bara skulder.
3
Även landsbygden ska vara med i utvecklingen.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%