Göran Westerlund

Svenska folkpartiet i Finland
Vörå
Kandidatnummer:
Nr 37
Väljs

Vörå: röster räknade: 100 %

5.12.2022 02:08

Röster sammanlagt
78
förhandsröster
44
på valdagen
34
Andel av kommunens röster
2,3 %
förhandsröster
2,8 %
på valdagen
1,9 %
Kommun
Vörå
Ålder
71
Yrke
ekonom, pensionär
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Joakim Strand
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Jobbar för en företagsvänlig politik
2
Jobba för en stark Vasaregion
3
Jobba för motionsbefrämjande projekt

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%