Ove Bergman

Svenska folkpartiet i Finland
Vörå
Kandidatnummer:
Nr 7
Väljs

Vörå: röster räknade: 100 %

5.12.2022 00:20

Röster sammanlagt
158
förhandsröster
81
på valdagen
77
Andel av kommunens röster
4,7 %
förhandsröster
5,2 %
på valdagen
4,2 %
Kommun
Vörå
Ålder
55
Yrke
fastighetsskötare
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
Paavo Lipponen
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Jobba för en levande landsbygd, arbeta för företagsamhet och inflyttning!
2
En kommun för alla!
3
En meningsfylld fritid för alla åldrar !

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%