Jasmine Repo

Finlands Socialdemokratiska Parti
Jyväskylä
Kandidatnummer:
Nr 176
Väljs

Jyväskylä: röster räknade: 100 %

21.3.2023 10:11

Röster sammanlagt
484
förhandsröster
283
på valdagen
201
Andel av kommunens röster
0,8 %
förhandsröster
0,7 %
på valdagen
0,9 %
Kommun
Jyväskylä
Ålder
29
Yrke
eläkeläinen, paraurheilija
Utbildningsnivå
student
Politisk förebild
Ilmari Nurminen.
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Saavutettavat ja esteettömät palvelut. Kaupungin palveluiden (sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kulttuuripalvelut sekä liikunta ja vapaa-aika) tulee olla kaupunkilaisten erityistarpeet huomioon ottavia.
2
Liikunta kuuluu kaikille. Liikunnalla on merkittävä vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Kaupungin asukkailla täytyy olla asuinalueesta riippumatta mahdollisuus käyttää saavutettavia ja hyvin hoidettuja liikuntapaikkoja kohtuullisin kustannuksin.
3
Mielenterveyspalvelut kuntoon. Oikea-aikaisen avun saaminen on tärkeää. Matalan kynnyksen mielenterveyspisteitä terveyskeskusten yhteyteen. Riittävä määrä oppilaitospsykologeja on myös turvattava.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%