Tapio Puolimatka

Kristdemokraterna i Finland
Jyväskylä
Kandidatnummer:
Nr 410
Väljs

Jyväskylä: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:26

Röster sammanlagt
725
förhandsröster
481
på valdagen
244
Andel av kommunens röster
1,2 %
förhandsröster
1,2 %
på valdagen
1,1 %
Kommun
Jyväskylä
Ålder
68
Yrke
professori
Utbildningsnivå
Politisk förebild
Valbudget

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%