Kyösti Rahkonen

Kristdemokraterna i Finland
Jämsä
Kandidatnummer:
Nr 65
Väljs

Jämsä: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:26

Röster sammanlagt
98
förhandsröster
66
på valdagen
32
Andel av kommunens röster
1,1 %
förhandsröster
1,2 %
på valdagen
1 %
Kommun
Jämsä
Ålder
74
Yrke
pastori, ammatinopettaja
Utbildningsnivå
någon annan
Politisk förebild
Sari Essayh
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Huomioin lapset ja nuoret
2
Huomioin syrjäytyneet ja työttömät
3
Huomioin ikäihmiset

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%