Teijo Peltonen

Centern i Finland
Karstula
Kandidatnummer:
Nr 23
Väljs

Karstula: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:26

Röster sammanlagt
51
förhandsröster
33
på valdagen
18
Andel av kommunens röster
2,8 %
förhandsröster
3,1 %
på valdagen
2,5 %
Kommun
Karstula
Ålder
64
Yrke
yrittäjä
Utbildningsnivå
grundskola
Politisk förebild
Anneli Jäätteenmäki
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Yrittäjyys
2
Hyvät terveyspalvelut kunnassamme
3
Kuntamme talouden vahvistaminen

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%