Matti Pesonen

Kristdemokraterna i Finland
Keuru
Kandidatnummer:
Nr 11
Väljs

Keuru: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:26

Röster sammanlagt
62
förhandsröster
43
på valdagen
19
Andel av kommunens röster
1,4 %
förhandsröster
1,8 %
på valdagen
1 %
Kommun
Keuru
Ålder
71
Yrke
diplomiurkuri
Utbildningsnivå
Politisk förebild
Valbudget

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%