Lasse Kröger

Finlands Socialdemokratiska Parti
Kinnula
Kandidatnummer:
Nr 30
Väljs

Kinnula: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:26

Röster sammanlagt
44
förhandsröster
27
på valdagen
17
Andel av kommunens röster
4,5 %
förhandsröster
4,4 %
på valdagen
4,6 %
Kommun
Kinnula
Ålder
40
Yrke
yrittäjä
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
Oma pappani
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Koulujen säilyttäminen
2
Vanhuksista pitää pystyä huolehtimaan
3
Palvelujen oikea kilpailutus

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%