Harri Hokkanen

Centern i Finland
Laukas
Kandidatnummer:
Nr 78
Väljs

Laukas: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:26

Röster sammanlagt
98
förhandsröster
35
på valdagen
63
Andel av kommunens röster
1,4 %
förhandsröster
1 %
på valdagen
1,7 %
Kommun
Laukas
Ålder
38
Yrke
maanviljelijä, tehdasmestari
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
Savolainen Jyrki...
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
perheiden hyvinvoinnin tukeminen
2
- sivukylien asukkaiden huomioiminen, esim kulkuyhteyksien pitäminen kunnossa. Yksityistiet
3
- yrittäjille luoda mahdollisuudet menestyä

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%