Anna-Mari Pylkäs

Centern i Finland
Laukas
Kandidatnummer:
Nr 91
Väljs

Laukas: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:26

Röster sammanlagt
98
förhandsröster
39
på valdagen
59
Andel av kommunens röster
1,4 %
förhandsröster
1,1 %
på valdagen
1,6 %
Kommun
Laukas
Ålder
37
Yrke
lähihoitaja, yrittäjä
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
Sauli Niinistö
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Kotihoidon hoitajaresurssit parempaan tilaan.
2
Kaikille lapsille harrastus mahdollisuus omassa kunnassa.
3
Pidetään Laukaan taajamat virkeinä ja asuttuina.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%