Helena Kurvinen

Vänsterförbundet
Multia
Kandidatnummer:
Nr 19
Väljs

Multia: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:26

Röster sammanlagt
54
förhandsröster
29
på valdagen
25
Andel av kommunens röster
7,8 %
förhandsröster
7,6 %
på valdagen
8,1 %
Kommun
Multia
Ålder
58
Yrke
koneistaja
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
Li Andersson
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Kunnallisten lähipalvelujen säilyminen turvattava
2
Asuminen ja eläminen myös kaava-alueen ulkopuolella mahdollistettava
3
Kulttuuri- ja harrastustoiminta säilytettävä

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%