Aila Paaso

Gröna förbundet
Ijo
Kandidatnummer:
Nr 50
Väljs

Ijo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:26

Röster sammanlagt
57
förhandsröster
34
på valdagen
23
Andel av kommunens röster
1,5 %
förhandsröster
1,7 %
på valdagen
1,2 %
Kommun
Ijo
Ålder
67
Yrke
kasvatustieteen tohtori, ammatinopettaja
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Miina Sillanpää
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden palvelusuunnitelman 2020-2025 tavoitteiden mukaisen toimeenpano-ohjelman käytäntöön viemisen tukeminen.
2
Lähiympäristön kehittäminen asukkaiden toiveita kuunnellen: kirkkorannan uudistaminen perinnemaisemaa kunnioittaen, liikenneturvallisuussuunnitelmien edistäminen, Iijoen vanhan uoman virkistyskäytön parantaminen ja viettoviemärin rakentaminen
3
Talouden tasapainottamisessa kunnan strategisten tavoitteiden, mittareiden, toimintojen ja kustannusten toteutumisen kokonaisvaltainen tarkastelu. Palvelurakenteiden suhteuttaminen palvelutarpeisiin. Vaikuttavuusarvioinnit ennen päätösten tekoa.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%