Anne Huotari

Vänsterförbundet
Uleåborg
Kandidatnummer:
Nr 122
Väljs

Uleåborg: röster räknade: 100 %

20.9.2021 08:35

Röster sammanlagt
480
förhandsröster
340
på valdagen
140
Andel av kommunens röster
0,6 %
förhandsröster
0,7 %
på valdagen
0,4 %
Kommun
Uleåborg
Ålder
61
Yrke
sosionomi (YAMK), kouluttaja
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Isäni oli kunnanvaltuutettuna ja maakunnallisissa luottamustehtävissä 27 vuotta ja auttoi paljon ihmisiä erilaisissa asioissa.
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Oulun korkean nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen uusia ratkaisuja etsimällä ja työnhakijoita kuuntelemalla. Se on myös talouden kannalta tärkeää, sillä Oulu maksoi vuonna 2020 yli 23 milj. euroa Kelan maksuosuuksia.
2
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantaminen. Ehkäisevä toiminta ja varhaisen tuen antaminen perheille heti, kun lapsen ensimmäiset oireet huomataan. Tähän tarvitaan tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen ja soten kanssa.
3
Vanhusten yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentäminen sekä kotiin tuotavien palveluiden joustavuus. Tähän tarvitaan uusia asumismuotoja, yhteisöllisyyden lisäämistä, tukihenkilöitä ja erilaisten palveluiden yhteensovittamista.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%