Mikko Viitanen

Vänsterförbundet
Uleåborg
Kandidatnummer:
Nr 195
Väljs

Uleåborg: röster räknade: 100 %

20.9.2021 08:58

Röster sammanlagt
524
förhandsröster
366
på valdagen
158
Andel av kommunens röster
0,6 %
förhandsröster
0,7 %
på valdagen
0,5 %
Kommun
Uleåborg
Ålder
68
Yrke
kauppatieteiden lisensiaatti, eläkeläinen
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Asser Siuvatti
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Yliopisto kuuluu Linnanmaalle.
2
Eläkeläisalennuksen pidentäminen tunnilla 9.30-14.30 arkipäivinä koskien myös rollaattorilla kulkevia.
3
Vanhusten palveluihin lisää henkilörasusseja.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%