Esa Aalto

Gröna förbundet
Uleåborg
Kandidatnummer:
Nr 2
Väljs

Uleåborg: röster räknade: 100 %

20.9.2021 09:11

Röster sammanlagt
334
förhandsröster
204
på valdagen
130
Andel av kommunens röster
0,4 %
förhandsröster
0,4 %
på valdagen
0,4 %
Kommun
Uleåborg
Ålder
38
Yrke
biologi, filosofian tohtori
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Juuri nyt tulevat mieleen Pekka Haavisto ja Matti Vanhanen.
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Kaupunkirakenteen laajentamisesta siirrytään entistä selvemmin nykyisen katuverkoston kunnostamiseen ja täydennysrakentamiseen.
2
Luonnon monimuotoisuus voi Oulussa entistä paremmin.
3
Vesistöjen ekologinen kunto paranee ja käyttö monipuolistuu.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%