Eeva-Maria Parkkinen

Centern i Finland
Uleåborg
Kandidatnummer:
Nr 285
Väljs

Uleåborg: röster räknade: 100 %

20.9.2021 08:49

Röster sammanlagt
556
förhandsröster
368
på valdagen
188
Andel av kommunens röster
0,7 %
förhandsröster
0,7 %
på valdagen
0,6 %
Kommun
Uleåborg
Ålder
60
Yrke
KM, erityisopettaja
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Seppo Kääriäinen
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Tartun tehtäviin ja asioihin yhtä tarmokkaasti kuin tähänkin saakka.
2
Teen luottamustehtävät pitkäjänteisesti, en luovuta asian ollessa kesken.
3
Otan asioista perinpohjaisesti selvää ja edistän asioiden ratkeamista tietoihin perustuen.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%