Ilkka Harri

Gröna förbundet
Sievi
Kandidatnummer:
Nr 55
Väljs

Sievi: röster räknade: 100 %

16.10.2021 21:23

Röster sammanlagt
50
förhandsröster
30
på valdagen
20
Andel av kommunens röster
2,8 %
förhandsröster
3 %
på valdagen
2,5 %
Kommun
Sievi
Ålder
38
Yrke
historian ja yhteiskuntaopin opettaja, FM
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Huolellinen osallistuminen luottamustehtävään.
2
Tietopohjainen päätöksenteko.
3

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%