Annikki Sipilä

Centern i Finland
Alavieska
Kandidatnummer:
Nr 40
Väljs

Alavieska: röster räknade: 100 %

22.3.2023 16:25

Röster sammanlagt
46
förhandsröster
37
på valdagen
9
Andel av kommunens röster
4,1 %
förhandsröster
6,2 %
på valdagen
1,7 %
Kommun
Alavieska
Ålder
68
Yrke
yhteiskuntatieteiden kandidaatti(YTK),merkonomi
Utbildningsnivå
Politisk förebild
Valbudget

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%