Satu Tuominen

Finlands Socialdemokratiska Parti
Träskända
Kandidatnummer:
Nr 249
Väljs

Träskända: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
176
förhandsröster
118
på valdagen
58
Andel av kommunens röster
1 %
förhandsröster
1,1 %
på valdagen
0,8 %
Kommun
Träskända
Ålder
54
Yrke
MBA, markkinointi- ja myyntipäällikkö
Utbildningsnivå
någon annan
Politisk förebild
Barack Obama
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Avoimuus: Kaikessa päätöksenteossa yksi tärkeimmistä arvoista on avoimuus. Jokaisella on yhtäläinen oikeus tulla kuulluksi ja tietää päätöksenteon taustat.
2
Luotettavuus: Yhtä tärkeää kuin avoimuus, on luotettavuus. Päätökset tulee tehdä tasapuolisesti, yhteisön etu huomioiden sekä niiden vaikutukset laajasti ymmärtäen.
3
Oikeudenmukaisuus: Oikeudenmukaisuus taas tarkoittaa sitä, että jokainen voi luottaa päätösten perustuvan ajantasaiseen tietoon, yhteisiin arvoihin sekä kattaviin ja luotettaviin laskelmiin.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%