Johanna Hammarberg

Svenska folkpartiet i Finland
Grankulla
Kandidatnummer:
Nr 13
Väljs

Grankulla: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
58
förhandsröster
34
på valdagen
24
Andel av kommunens röster
1 %
förhandsröster
0,9 %
på valdagen
1,4 %
Kommun
Grankulla
Ålder
52
Yrke
ekon.mag., ekonomi- och HR-chef, KTM, talous- ja HR-päällikkö
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Jag har ingen specifik politisk förebild
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Jag vill jobba för att bibehålla den av invånarna uppskattade trivseln och gemenskapen i Grani. Det betyder för mig att vi även i fortsättningen är en grön villastad med välmående invånare. En god ekonomi och sansad markanvändning är grunden för det.
2
Våra skolor och småbarnspedagogiken har kunnig personal och gör ett gott arbete. Det är viktigt för mig att vi även i framtiden gör satsningar inom bildningen. Starkt svenskspråkiga skolor, med ett gott samarbete över språkgränserna.
3
Bibehålla och utöka utbudet av fritids och hobbyaktiviteter (kultur, idrott o konst),bl a genom att staden samarbetar o stöder lokala föreningar och företag. Möjlighet att utöva aktiviteter med både lågtröskel o på högre nivå. Granimodellen är super!

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%