Jessica Lerche

Svenska folkpartiet i Finland
Grankulla
Kandidatnummer:
Nr 25
Väljs

Grankulla: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
70
förhandsröster
46
på valdagen
24
Andel av kommunens röster
1,2 %
förhandsröster
1,2 %
på valdagen
1,4 %
Kommun
Grankulla
Ålder
57
Yrke
ped.mag., utvecklingschef, KM, kehityspäällikkö
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Finn Berg
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
1. Jag skall alltid kunna stå rakryggad och se mej i spegeln efter de beslut jag är med om att fatta.
2
2. Medmänsklighet behöver genomsyra de politiska besluten i synnerhet i dessa pandemitider då vi alla befinner oss i sårbart utsatt läge.
3
3. Samarbete och dialog behövs alltid på alla nivåer för att komma till det bästa resultaten kommuninvånaren till gagn "Allt går om man bara vill, det svåra tar lite tid"!

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%