Gunilla Löfstedt-Söderholm

Svenska folkpartiet i Finland
Grankulla
Kandidatnummer:
Nr 28
Väljs

Grankulla: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
139
förhandsröster
125
på valdagen
14
Andel av kommunens röster
2,4 %
förhandsröster
3,2 %
på valdagen
0,8 %
Kommun
Grankulla
Ålder
67
Yrke
fil.mag., pensionär, FM, eläkeläinen
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Seniorvänligt samhälle. Seniorerna ska garanteras god omsorg och hälsovård samt erbjudas förebyggande åtgärder som främjar hälsan. Närsamhället ska kännas tryggt. Seniorboende anpassat efter individuella behov
2
Ungas välmående. Mobbning och kränkande beteenden ska omedelbart motarbetas. Kommunen ska garantera resurser för ungdomsverksamhet. En välfungerande ungdomsgård behövs som stöd för stadens ungdomsarbetare
3
Boende och byggande. Grankullas karaktär av villastad bör bevaras. Grönområden, promenadstråk och motionsstigar är viktiga. Planering ska beakta barns och seniorers behov av trygg och tillgänglig miljö.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%