Veronica Rehn-Kivi

Svenska folkpartiet i Finland
Grankulla
Kandidatnummer:
Nr 33
Väljs

Grankulla: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
334
förhandsröster
258
på valdagen
76
Andel av kommunens röster
5,8 %
förhandsröster
6,5 %
på valdagen
4,3 %
Kommun
Grankulla
Ålder
65
Yrke
arkitekt, riksdagsledamot, arkkitehti, kansanedustaja
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Angela Merkel
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Jag vill fortsätta sätta satsa på hälsofrämjande verksamhet och preventiva åtgärder så att våra invånare mår bra och är aktiva. Det minskar på kostnader i slutändan. Hälsocentralen är vår viktigaste närservice och dess verksamhet måste tryggas.
2
Grankullas särprägel som en trygg, tvåspråkig och småskalig boendemiljö ska bevaras då staden utvecklas och byggs ut. Klimatsmarta lösningar ska vara en självklarhet och bestämmelser om trähusbyggande, grästak mm. ska kunna ingå i nya detaljplaner.
3
Föreningarna står för en betydande andel av kultur- och idrottsutbudet i staden och det är viktigt att vi kan stöda verksamheten då det behövs, och med lika kriterier för de olika aktörerna. En gratis hobby för varje barn-kampanjen stöder jag varmt.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%