Lotta Vaenerberg

Svenska folkpartiet i Finland
Grankulla
Kandidatnummer:
Nr 46
Väljs

Grankulla: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
132
förhandsröster
69
på valdagen
63
Andel av kommunens röster
2,3 %
förhandsröster
1,7 %
på valdagen
3,6 %
Kommun
Grankulla
Ålder
48
Yrke
ped.mag., klasslärare, KM, luokanopettaja
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Elisabeth Rehn
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Jag vill jobba för att vi fortsättningsvis ska kunna ha världens bästa skola. Vi ska inte spara på skolan!
2
Jag vill jobba för ett inkluderande samhälle där alla barn, ungdomar och vuxna kan känna sig trygga i sin egen närmiljö.
3
Jag vill jobbar för att det i kommunen ska finnas ett stort idrotts, motions och kulturutbud som är anpassat enligt invånarnas önskan.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%