Susanna Westermarck

Svenska folkpartiet i Finland
Grankulla
Kandidatnummer:
Nr 48
Väljs

Grankulla: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
110
förhandsröster
80
på valdagen
30
Andel av kommunens röster
1,9 %
förhandsröster
2 %
på valdagen
1,7 %
Kommun
Grankulla
Ålder
58
Yrke
ekon.mag., speciallärare, KTM, erityisopettaja
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Jag beundrar många modiga politiker som kämpat för rättvisa, och väljer Elisabeth Rehn som förebild. Hon banade väg för kvinnor i politiken och tog modigt för sig.
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Skolorna ska vara våra flaggskepp, våra barn och unga ska må bra! Som speciallärare, förälder och tidigare fullmäktige- och skolnämndsmedlem i Grankulla har jag stor kunskap kring dessa frågor. Jag känner till utmaningarna barn och unga tampas med!
2
Jag vill värna om det unika i Grankulla. Småskalighet, trygghet, bra utbud på fritids- och kulturaktiviteter, omsorg för miljön. En sund gemenskap som bäddar för välbefinnande. Centrumfrågan behöver diskuteras vidare, och lösningen har vi inte ännu.
3
Sund ekonomisk balans - med väl genomtänkta beslut och framförhållning håller vi ekonomin i skick och möjliggör en trygg och välfungerande service för alla invånarna i Grankulla, i alla olika livsskeden.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%