Nina Colliander-Nyman

Svenska folkpartiet i Finland
Grankulla
Kandidatnummer:
Nr 8
Väljs

Grankulla: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
84
förhandsröster
57
på valdagen
27
Andel av kommunens röster
1,5 %
förhandsröster
1,4 %
på valdagen
1,5 %
Kommun
Grankulla
Ålder
54
Yrke
pol.mag., journalist, VTM, toimittaja
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Elisabeth Rehn.
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Att våra skolor skall fortsätta hålla hög kvalitet med tillräckliga resurser, välmående elever och välmående personal. Detta innefattar fortsatta satsningar på tillräcklig mängd skolgångsbiträden och en välresurserad elevvård.
2
En högkvalitativ och jämlik småbarnspedagogik och förskola på barnens villkor.
3
Välmående kommuninvånare. En välskött ekonomi ger förutsättningar för att kunna erbjuda god service för kommuninvånare i alla åldrar, från småbarn till seniorer.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%